Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006

 

Έννοια «υπαιθρίων» χώρων για την εφαρμογή του άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006

Speak Your Mind