Γνωμοδότηση ΝΣΚ 458-2009

nsk

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 458-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2009

nsk

Ιδιωτικά επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια. Υλοποίηση σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης των υπαγόμενων επιχειρήσεων. Υποχρέωση ταυτόχρονης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 3299/2004 ή μη. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 411-2009

nsk

Προστασία μνημείου ακινήτου. Χορήγηση ή μη άδειας οικοδομής σε τμήμα οικοπέδου, δίπλα στο οποίο είχαν καταχωθεί και καταστράφηκαν από την ιδιοκτήτρια αρχαιότητες κατά παράβαση των όρων της ανακληθείσας αρχικής οικοδομικής αδείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 411-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 403-2009

nsk

Αιγιαλός. Επανακαθορισμός των ορίων της ζώνης παραλίας, υφισταμένου του σχεδίου πόλεως. Εφαρμογή ή μη στην περίπτωση που προηγήθηκε η χάραξη της οριογραμμής της παραλίας και ακολουθεί η ρυμοτομική επέκταση. Εφαρμοστέες διατάξεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 403-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2009

nsk

Διατηρητέα κτίρια. Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. Χρήση περίθαλψης, μη επιτρεπόμενη από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής. Δυνατότητα έγκρισης ή μη της ανωτέρω χρήσης, κατά παρέκκλιση, με υπουργική απόφαση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2009   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2009

nsk

Μεταλλεία. Αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση άδειας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εκτός λατομικού χώρου ευρισκομένου εντός δημοσίου μεταλλείου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228-2009

nsk

Δυνατότητα ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας κατασκευής φωτιστικών, που λειτουργεί σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από λειτουργούσα πτηνοτροφική μονάδα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 163-2009

nsk

Χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εκπαιδευτηρίου σε όροφο κτίσματος, στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί ήδη πρατήριο υγρών καυσίμων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 163-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 136-2009

nsk

Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 – Χωροθέτηση ΧΥΤΑ – Προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 136-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 80-2009

nsk

Δυνατότητα εκδόσεως αποφάσεως Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατά την διαδικασία του άρθρου 27 παρ.2 ΓΟΚ, ατομικής μόνον ισχύος, χωρίς υποχρεωτική γενική εφαρμογή από τα πολεοδομικά όργανα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 80-2009 … [Read more...]

Γνωμοδότηση 64-2009

nsk

  Επιτρεπτό ή μη ιδρύσεως ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε περιοχές αποκλειστικής κατοικίας εν γένει και ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται από την αρμοδία υπηρεσία, στην περιοχή του Δήμου Παπάγου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2009 … [Read more...]