Προτάσεις για ζητήματα παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέδωσε πόρισμα τον Δεκέμβριο 2006 σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Το πόρισμα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαπιστώσεων και προτάσεων.     Σύνοψη διαμεσολάβησης (πεζοδρόμια) … [Read more...]