ΣτΕ 177-2012

ste1

Παράταση αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών -. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης με την οποία παρατάθηκε για έξι μήνες η επιβληθείσα με υπουργική απόφαση αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών σε οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων. Κρίθηκε ότι εφόσον η επίδικη εξάμηνη παράταση της αναστολής, η οποία είχε επιβληθεί με την 7266/16-26.2.2009 απόφαση, δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο στο άρθρο 40 του ΚΒΠΝ ανώτατο χρόνο, η προσβαλλόμενη 34527/17.8-3.9.2009 απόφαση … [Read more...]

ΣτΕ 142-2012 Τμήμα Δ’

ste1

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος των διατάξεων του Ν. 3147/2003, με τις οποίες προβλέπεται η παραχώρηση αυθαιρέτως κατεχομένων εποικιστικών εκτάσεων. ΣτΕ 142-2012 (Τμ. Δ) … [Read more...]