Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Καρδίτσας

stp1

Πολίτης αμφισβήτησε τη νομιμότητα απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης ΧΥΤΑ από τη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες για τη χορήγησή της διαδικαστικές φάσεις της κατάρτισης περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η διαμεσολάβηση του ΣτΠ διαπίστωσε διαδικαστικές παρατυπίες στην χορήγηση της προέγκρισης χωροθέτησης και αφετέρου η Ν.Α. Καρδίτσας ήδη δρομολόγησε τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάρτιση … [Read more...]

Αυθαίρετη διάνοιξη δρόμου πλησίον του αιγιαλού. Παράνομη ένταξη επιχείρησης στο πρόγραμμα αγροτουρισμού τουριστικών καταλυμάτων

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ιδιώτες παράνομα προέβησαν σε διάνοιξη δρόμου σε μικρή απόσταση από τον αιγιαλό με την υποστήριξη της Κοινότητας Βίβλου Νάξου, ενώ οι υπηρεσίες της Ν/Α Νάξου  δεν κοινοποίησαν ως όφειλαν  τις εκθέσεις αυτοψίας  αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης διαπίστωσε ότι δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις εξαίρεσης από την  κατεδάφιση τμήματος οικοδομής καθώς και  ότι δεν  υπήρχαν  οι  προϋποθέσεις ένταξης  επιχείρησης στο  πρόγραμμα αγροτουρισμού,  καθώς δεν πληρούνταν οι … [Read more...]

Πράξεις εφαρμογής στον οικισμό Περιβόλια Ρεθύμνου

stp1

Καταστρατήγηση του νομοθετικού πλαισίου κατά τη διαδικασία σύνταξης και κύρωσης των Μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή των Περιβολίων Ρεθύμνου, καθώς και προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από τη σύνταξη και εφαρμογή των Μ.Π.Ε. Εξαιτίας των διαδικασιών οι οποίες συνιστούν "πράξη κακοδιοίκησης" θίγονται έννομα αγαθά και συμφέροντα των συγκεκριμένων πολιτών, ενώ διαπιστώνονται ευθύνες της διοίκησης για τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων … [Read more...]

Επιχωμάτωση χειμάρρου και παράνομη λειτουργία Α.Σ.Π. ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. στο Κοκκάρι Σάμου

stp1

Αναφορά πολιτών της περιοχής Κοκκάρι Σάμου, κατέθεσαν αναφορά, για μη εφαρμογή από τη ΔΕΗ και τη Νομαρχία Σάμου απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τη διευθέτηση και επίχωση χειμάρρου εντός οικοπέδου της ΔΕΗ. Ο ΣτΠ διαπίστωσε μεταξύ άλλων και παραβάσεις της διαδικασίας έγκρισης μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου, αλλά και της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης, υποβολής ΜΠΕ και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και μη συμμόρφωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με απόφαση της … [Read more...]

Επιχωμάτωση χειμάρρου και παράνομη λειτουργία Α.Σ.Π. ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. στο Κοκκάρι Σάμου

stp1

Αναφορά πολιτών της περιοχής Κοκκάρι Σάμου, κατέθεσαν αναφορά, για μη εφαρμογή από τη ΔΕΗ και τη Νομαρχία Σάμου απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τη διευθέτηση και επίχωση χειμάρρου εντός οικοπέδου της ΔΕΗ. Ο ΣτΠ διαπίστωσε μεταξύ άλλων και παραβάσεις της διαδικασίας έγκρισης μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου, αλλά και της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης, υποβολής ΜΠΕ και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και μη συμμόρφωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με απόφαση της … [Read more...]