Φορολόγηση εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες

stp1

O Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτάσεων γης που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες. Επειδή από τη διερεύνηση των υποθέσεων και την αλληλογραφία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το Δασαρχείο Πεντέλης και τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ανέκυψε ένα γενικότερο ζήτημα για τη φορολόγηση των εκτάσεων αυτών. Πόρισμα 14530-2002 … [Read more...]

Ειδική έκθεση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή σημαντικό αριθμό αναφορών και τηλεφωνικών καταγγελιών για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, διαπίστωσε ότι υφίσταται επιστημονική αμφιβολία ως προς το εύρος και την έκταση των πιθανολογούμενων κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Με τις προτάσεις επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ώστε αφενός να περιορισθούν … [Read more...]

Ηχορύπανση από νυχτερινό κέντρο

stp1

Παράλειψη του δήμου να σφραγίσει προσωρινά ή και οριστικά νυχτερινό κέντρο στο οποίο είχαν βεβαιωθεί 23 παραβιάσεις του ωραρίου λειτουργίας μουσικής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Πόρισμα 13027-2003 … [Read more...]

Παράνομοι αεροψεκασμοί δακοκτονίας στην Κέρκυρα

stp1

Στη νήσο Κέρκυρα διενεργήθηκαν αεροψεκασμοί δακοκτονίας με το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο Fenthion, κατά τα έτη 1999-2002, με υπουργικές αποφάσεις που επέτρεπαν την εφαρμογή μεικτού συστήματος δακοκτονίας κατ’ εξαίρεση για τη νήσο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων όρων. Οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν παρά την ύπαρξη αντίθετης σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά παράβαση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (ΠΔ115/1997). Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τόσο από τον Υπουργό … [Read more...]