Μέτρα προστασίας του αισθητικού δάσους Καισαριανής από την ανάπτυξη βαμβακίασης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές για τη χρήση εντομοκτόνων στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της βαμβακίασης στα πεύκα του αισθητικού δάσους της Καισαριανής.  Η βαμβακίαση είναι μια ασθένεια των πεύκων που προκλήθηκε από τους ανεξέλεγκτους εμβολιασμούς των δένδρων με το έντομο Marchalina hellenica, στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας.  Ο ΣτΠ πρότεινε στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: 1) την επανεξέταση των ενδεχόμενων κινδύνων στη δημόσια υγεία, … [Read more...]

Υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης

stp1

Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο ΣτΠ ζήτησε για τα διαδικαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες (καθυστερήσεις ιδιοκτησιακής τακτοποίησης, αντίστοιχος φόρτος υποθηκοφυλακείων, συμβολαιογραφείων κλπ) την παράταση της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2008 για την υποβολή των δηλώσεων, αίτημα που έγινε μερικώς δεκτό. Επίσης, ο ΣτΠ έθιξε το ζήτημα της αναλογικότητας του τέλους κτηματογράφησης, που σχεδιάστηκε να εισπράττεται ανά δικαιούχο, παρά τον πραγματοπαγή χαρακτήρα του νέου … [Read more...]

Σύνοψη διαμεσολάβησης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

stp1

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την επίλυση εκκρεμών αναφορών, που αφορούν κυρίως το πρόβλημα των μακρόχρονων δεσμεύσεων ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς (βλ.ειδική έκθεση έτους 2005, www.synigoros.gr) ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιότητας καταβολής των εκκρεμών αποζημιώσεων και έχει αναπτύξει έντονη αλληλογραφία με το Υπουργείο.   1. Σύνοψη διαμεσολάβησης (ΥΠΠΟΤ) 2. Προς ΓΓ 3. Προς ΓΓ-2 4. Προς … [Read more...]

Υγρά απόβλητα του ιππόδρομου Μαρκόπουλου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε υπόθεση που αφορούσε τη ρύπανση του ρέματος του Αγίου Γεωργίου από διάθεση υγρών, αμφιβόλου ποιότητας, από τις εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου Μαρκοπούλου, καθώς και  αυθαίρετες παρεμβάσεις στην κοίτη του ρέματος.Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες πορισματικό έγγραφο στο οποίο διατύπωσε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του.   Σύνοψη (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου) Πόρισμα (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου) … [Read more...]

Εγκατάσταση Ρομά σε αρχαιολογικούς χώρους

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση υποθέσεων εγκατάστασης ευπαθών πληθυσμών (Ρομά, αστέγων κλπ) εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, διαπίστωσε τη διαμόρφωση ανθυγιεινών συνθηκών, τη συσσώρευση απορριμμάτων και την αισθητική υποβάθμιση των χώρων αυτών. Η Αρχή επεσήμανε τις απόψεις της αναφορικά με τις οφειλόμενες ενέργειες της Διοίκησης που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στα κοινωνικά δικαιώματα σε συνδυασμό με την προστασία των … [Read more...]

Δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασία αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολιτών με αντικείμενο την αποδοχή από τη διοίκηση αιτήματος μεταβολής χαρακτηριστικών του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας.     Έγγραφο (αποχέτευση) Σύνοψη διαμεσολάβησης (αποχέτευση) … [Read more...]

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε κενά και ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης του ΕΤΕΡΠΣ και, περαιτέρω, στο τρόπο χρηματοδότησης από αυτό, περιβαλλοντικών δράσεων. Η Αρχή, στο πλαίσιο της διερεύνησης, διαπίστωσε ότι: α) οι πληροφορίες που ζητούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες υπέβαλλαν την αναφορά, εμπίπτουν στον ορισμό της περιβαλλοντικής πληροφορίας, β) υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη … [Read more...]

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την άσκηση του διαμεσολαβητικού του ρόλου, διαπίστωσε καθυστερήσεις και ελλείψεις του διοικητικού ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Ν. Μαγνησίας. Η Αρχή επανέλαβε την πάγια θέση της αναφορικά με το ζήτημα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συνίσταται στην αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας ρυπογόνων μονάδων. Δελτίο τύπου (ατμοσφαιρική ρύπανση) Διοκητική ανταπόκριση (Βόλος) … [Read more...]

Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε παραλιακές ζώνες από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά για παράλειψη εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ερινεού από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος. Από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος ολοκληρώθηκε η αποξήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών.   Έγγραφο κατεδάφισης Σύνοψη διαμεσολάβησης (κατεεδάφιση) … [Read more...]