Στην τσιμπίδα 1.047 αυθαίρετα

 

afthairetaΑπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Μετά την καταγραφή , προτείνεται σύστημα κριτηρίων, με βάση το οποίο θα ιεραρχούνται οι κατεδαφίσεις.

Η πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή αυθαίρετης δόμησης σε δάση και αιγιαλούς γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Ηδη, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.047 αυθαίρετα σε 12 νομούς και έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, η οποία φθάνει ώς τον ακριβή εντοπισμό τους στον χάρτη. Η τεχνική υπηρεσία της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει μια ακόμα πρωτιά, καθώς με ίδια μέσα δημιούργησε ένα λογισμικό που θα μπορούσε να κρίνει τη «βαρύτητα» του κάθε αυθαιρέτου, ώστε να καθορίζεται η προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις. Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν ζητήσει ανάλογα στοιχεία από όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αλλά οι περισσότερες κωφεύουν…

Το τελευταίο έτος οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν ξεκινήσει προσπάθεια καταγραφής των αυθαιρέτων σε δάση και αιγιαλούς (τα οποία βέβαια δεν μπορούν να «τακτοποιηθούν» μέσω του ν. 4014/11). Ανάλογη μελέτη είχε κάνει το 2011 και η WWF Ελλάς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας μόνο για την Αττική – ουδέποτε αξιοποιήθηκε. Στο πλαίσιο λοιπόν των επαφών με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος κοινοποίησαν ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής τη δουλειά που έχει γίνει από τη διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Ας δούμε ορισμένα από τα στοιχεία:

Συνολικά καταγράφηκαν 1.047 αυθαίρετα: στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 473, Δυτ. Ελλάδας 315 και Ιονίου 259. Τα 880 από τα 1.047 αυθαίρετα βρίσκονται σε αιγιαλό και παραλία, ενώ τα 167 σε δάση.

Πρώτος σε αυθαίρετα είναι ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας με 136 αυθαίρετα, εκ των οποίων τα 125 στον αιγιαλό και 11 σε δάση. Ακολουθεί ο Δήμος Κέρκυρας με 129 αυθαίρετα, όλα πλην ενός στον αιγιαλό. Κατόπιν, ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με 94 αυθαίρετα (54 σε δάση, 40 στον αιγιαλό), ο Δήμος Κεφαλονιάς με 87 αυθαίρετα (τα 82 στον αιγιαλό), ο Δήμος Πατρέων με 78 αυθαίρετα (60 στον αιγιαλό, 18 σε δάση) και ο Δήμος Μεσολογγίου με 73 αυθαίρετα (όλα στον αιγιαλό).

«Η καταγραφή συνεχίζεται και εμπλουτίζεται με στοιχεία», λέει ο επικεφαλής της προσπάθειας, διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, Παν. Βαγιώτας, ενώ «συγκεντρώνουμε τα ΑΦΜ των αυθαιρετούντων, καθώς τα έξοδα κατεδάφισης θα τους επιβαρύνουν μέσω εφορίας».
afthaireta.aspx
Η συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση πήρε άλλη μια πρωτοβουλία. Πρότεινε ένα σύστημα κριτηρίων, με βάση το οποίο θα ιεραρχούνται οι κατεδαφίσεις. Το σύστημα συνεκτιμά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας τις επιπτώσεις από την ανέγερση ενός αυθαιρέτου σε ευαίσθητη περιοχή. Πιο σοβαρές θεωρούνται οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 20%), όπως η ανέγερση αυθαιρέτου σε προστατευόμενη περιοχή και η καταστροφή ή ρύπανση του περιβάλλοντος. Ακολουθούν οι επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον (συντελεστής 10%), όπως η επικινδυνότητα της κατασκευής, η παρεμπόδιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους και η συσσώρευση αυθαιρέτων. Τέλος, οι επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη μιας περιοχής (συντελεστής 10%), όπως η παρεμπόδιση έργων υποδομής, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας κ.ά. Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος έθεσαν το σύστημα κριτηρίων υπόψη όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό μοντέλο.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind