Έκδοση οικοδομικών αδειών στη ζώνη παραλίας στις Σπαρτιές Κεφαλονιάς

 

Διερεύνηση υπόθεσης εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, το Πολεοδομικό Γραφείο Κεφαλονιάς εξέδωσε οικοδομικές άδειες, ενώ αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα του πολίτη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών, θεωρώντας τις εν λόγω άδειες σύννομες. Σε συνέχεια αναφοράς κατοίκου της περιοχής Σπαρτιών Κεφαλονιάς, ο ΣτΠ διερεύνησε υπόθεση εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση το 1996 εντούτοις το Πολεοδομικό Γραφείο Κεφαλονιάς εξέδωσε οικοδομικές άδειες, ενώ αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα του πολίτη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών, θεωρώντας τις εν λόγω άδειες σύννομες. Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ και τη διαπίστωση ότι α) άδειες εκδόθηκαν κατά παράβαση του σχετικού νομικού πλαισίου και χωρίς την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, β) υπήρξε καθυστέρηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της πράξης απαλλοτρίωσης της ζώνης παραλίας και γ) ο έλεγχος της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών ήταν πλημμελής, η Πολεοδομία ανέστειλε τις οικοδομικές άδειες ενώ Ο Δήμος Λειβαθούς ενημέρωσε την Αρχή ότι έχει ξεκινήσει την διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Πόρισμα 8231-2001

Speak Your Mind