Ανοιξε το fast track των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων

 

investmentΟλοκληρώθηκε – και τίθεται σε άμεση εφαρμογή, το θεσμικό πλαίσιο για την ταχεία προώθηση (fast track) των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. Πρόκειται για τον αναπτυξιακό νόμο 4146/13, που απλοποιεί την έκδοση σειράς διοικητικών πράξεων, εκχωρώντας την σχετική αρμοδιότητα στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), έχοντας ουσιαστικό ρόλο στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, προχώρησε σε μια σειρά ρυθμίσεων (περιλαμβάνονται στο άρθρο 69 του σχετικού νόμου), που απλοποιούν τις διαδικασίες έκδοσης των διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς του, με βασικότερες, στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και στις εγκρίσεις / γνωμοδοτήσεις επί διαφόρων μελετών του έργου. Στόχος μας, δήλωσε στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης, είναι η προώθηση και επίσπευση των επενδύσεων, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, με στόχο την ορθολογική και «ευφυή» αξιοποίηση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό –και με βάση τις ρυθμίσεις του αναπτυξιακού νόμου, για την κατασκευή

- μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας

- έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, αλλά και στις περιπτώσεις,

- κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ.,

η έγκριση και η άδεια δόμησης δύναται να εκδίδεται από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν διαπιστωτικής (αναφορικά με τον χαρακτήρα τους) πράξης του γενικού γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρμόδιου υπουργού.

Ορίζεται, επίσης, ότι οι γνωμοδοτήσεις επί των αρχιτεκτονικών μελετών, δύνανται να εκδίδονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κατόπιν παραπομπής του θέματος, στο ΚΕΣΑ, από τον γενικό γραμματέα Χωροταξίας.

Σε ότι αφορά εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις που χορηγήθηκαν από την διοίκηση και ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αυτές υποβάλλονται ως δικαιολογητικά στον φάκελο έκδοσης της αιτούμενης οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους.

Περιπτώσεις έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου, ως προς τους όρους δόμησης, μπορούν, σύμφωνα με τον 4146/13, να καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς να απαιτείται σχετική διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρμόδιου υπουργού.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος, δύναται να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των στοιχείων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων αρμοδιότητάς του, που περιλαμβάνονται στον Ν. 4146/13.

Για την υποβοήθηση του έργου της ΔΟΚΚ, ορίζεται στον Ν. 4146/13, επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από αυτό. Η απόσπαση πραγματοποιείται χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Δημήτρη Λάππα

http://www.skai.gr/news/environment/article/230344/anoixe-to-fast-track-ton-megalon-idiotikon-ependuseon/

Speak Your Mind