Αντίθεση στο νομοσχέδιο τουριστικής ανάπτυξης

 

touristikianaptixiΚοινή στάση ενάντια στο σχέδιο νόμου για την τουριστική επιχειρηματικότητα υιοθετούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι 12 μεγαλύτερες οργανώσεις της χώρας υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της ενίσχυσης του τουρισμού, το σχέδιο νόμου προωθεί τη μαζική δόμηση κατοικιών με προνομιακούς όρους δόμησης. Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη απόπειρα των υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος να θεσμοθετήσει τις ρυθμίσεις αυτές, καθώς οι προηγούμενες δύο σταμάτησαν λόγω αντιδράσεων.

Τη χθεσινή ανακοίνωση υπογράφουν οι οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Medasset, MOm, Greenpeace και WWF Ελλάς. Οπως υποστηρίζουν, το σχέδιο νόμου ανοίγει τον δρόμο για τη μαζική δόμηση κατοικιών υπό το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης, αναπαράγοντας ένα αποτυχημένο πρότυπο.

Τι ορίζεται
Ανάμεσα σε αυτά που ορίζει:

• Προωθείται η υπερ-δόμηση σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα μικρής έκτασης νησιά, οι ορεινές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές και οι αρχαιολογικοί χώροι.
• Αντιμετωπίζονται οριζόντια τα νησιά όσον αφορά τον συντελεστή δόμησης.
• Προωθούνται οι «οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων» και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ως σύγχρονη μορφή τουριστικής επένδυσης, ενώ το πρότυπο αυτό έχει αποτύχει στην πράξη.
• Επιτρέπονται παρεμβάσεις σε χώρους που βρίσκονται εντός περιοχών Natura και αρχαιολογικών χώρων.
«Είναι απαραίτητο στην τρέχουσα κρισιμότατη συγκυρία, οι κινήσεις που γίνονται για την οικονομική σωτηρία της χώρας να μην είναι αποσπασματικές», αναφέρουν οι 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Ο τουρισμός, χάρις στα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, οφείλει να αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξής της. Ομως, ως τουρισμός ποιότητας και όχι ως ένα είδος κτηματομεσιτικής δραστηριότητας».

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind