Ασάφειες αρμοδιοτήτων, παραλείψεις οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου υπαίτιες για 40μηνη έλλειψη απάντησης σε αίτημα οικοδόμησης

 

stp1Σε πολίτη που κατέθεσε αίτημα προσθήκης α΄ ορόφου σε υφιστάμενη – μη αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Πολιτισμού οικοδομή κοντά σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο χορηγήθηκε οριστική απάντηση εκ μέρους της αρμόδιας ΙΓ Εφορείας Αρχαιοτήτων μετά την πάροδο σαράντα μηνών. Η αρμόδια υπηρεσία επικαλέστηκε ως αίτιο καθυστερήσεων τη νομική φύση της υπόθεσης, αφού τυχόν χορήγηση έγκρισης θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεση νομιμοποίηση της υφιστάμενης οικοδομής που είχε ανεγερθεί κατά παράβαση των αρχαιολογικών διατάξεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε επιπλέον τη μη τήρηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας ως προς τα αποφασιστικά όργανα.

Σύνοψη διαμεσολάβησης (οριοθ. αρχ. χώρου)

Έγγραφο ΣτΠ προς υπηρεσίες – (αρχ. χώρος)

 

Speak Your Mind