Ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την άσκηση του διαμεσολαβητικού του ρόλου, διαπίστωσε καθυστερήσεις και ελλείψεις του διοικητικού ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Ν. Μαγνησίας. Η Αρχή επανέλαβε την πάγια θέση της αναφορικά με το ζήτημα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συνίσταται στην αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας ρυπογόνων μονάδων.

Δελτίο τύπου (ατμοσφαιρική ρύπανση)

Διοκητική ανταπόκριση (Βόλος)

Speak Your Mind