Αυθαίρετες κατασκευές στη Λίμνη Αντινιώτη

 

stp1Πολίτες κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τον έλεγχο ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας χωρίς άδεια κοντά στον αιγιαλό, στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Αντινιώτη, στην περιοχή του Αλμυρού Περίθειας του Δήμου Θιναλίων. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ότι α) η  ευρύτερη περιοχή αποτελεί φυσική λεκάνη απόληξης χειμάρρων, β) η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της περιοχής που πλημμυρίζει από το έλος τους χειμέριους μήνες και γ) τμήμα αυτού βρίσκεται σε γειτνίαση και εντός της περιοχής NATURA, για την οποία δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι όροι. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί φάκελος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της τουριστικής εγκατάστασης στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε  με αποτέλεσμα να ανακληθεί η  σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

1. Έγγραφο (Αυθαίρετες κατασκευές)

2. Σύνοψη διαμεσολάβησης (Αυθαίρετες κατασκευές)

Speak Your Mind