Γνωμοδότηση ΝΣΚ 10-2012

 

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις προς πολεοδόμηση περιοχές – Προϋποθέσεις εκπόνησής τους από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν 3316/2005.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 10-2012

Speak Your Mind