Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005

 

Παραχώρηση χρήσης χώρου δυνάμει δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε χερσαία ζώνη λιμένος.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005

Speak Your Mind