Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2000

 

nskΟι ακτήμονες καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν απέκτησαν δικαίωμα κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων των, προς αποκατάστασή τους, εκουσίως μεταβιβασθεισών προς αυτούς, από πρόσωπα μη έχοντα νόμιμο τίτλο ιδίας κυριότητας επ αυτών των εκτάσεων, επί των οποίων, αντιθέτως, προβάλλει βασίμως τέτοιο δικαίωμα το Ελλ.Δημόσιο.

Γνωμ. ΝΣΚ 112-2000

Speak Your Mind