Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2008

 

Ιδιωτικές επενδύσεις. Χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά τον Ν 3299/2004.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2008

Speak Your Mind