Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006

 

Εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν 1428/1984 στις συμβάσεις μίσθωσης των ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006

Speak Your Mind