Γνωμοδότηση ΝΣΚ 127-2004

 

Νομιμότητα ανακλήσεως δωρεάν παραχώρησης δημοσίου κτήματος σε σχολική επιτροπή.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 127-2004

Speak Your Mind