Γνωμοδότηση ΝΣΚ 128-2004

 

Δυνατότητα ακύρωσης ή διόρθωσης παραχωρητηρίου αναδασμού κατ’ άρθρο 22 του Ν 674/1977 ως ισχύει από 5-6-2003.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 128-2004

Speak Your Mind