Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006

 

Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Έννοια του όρου «τεχνικά έργα» για την εφαρμογή της διατάξεως της παρ.1 περ.στ’ του άρθρου 9 του Ν 2971/2001.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006

Speak Your Mind