Γνωμοδότηση ΝΣΚ 136-2009

 

Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 – Χωροθέτηση ΧΥΤΑ – Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 136-2009

Speak Your Mind