Γνωμοδότηση ΝΣΚ 153-2013

 

nskΕγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.) σε αναδασωτέες εκτάσεις. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις, ενώ, αντιθέτως, επιτρέπεται η εγκατάσταση Μ.ΥΗ.Ε. σε αυτές (εκτός από εκείνες τις αναδασωτέες εκτάσεις, που πριν από την καταστροφή τους ήταν καταγεγραμμένες με προεδρικά διατάγματα ως αισθητικά δάση ή Εθνικοί Δρυμοί). (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 153-2013

Speak Your Mind