Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2008

 

Διάθεση της χρήσεως ακινήτων, μη λειτουργούντων πλέον ως σχολικών κτηρίων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2008

 

Speak Your Mind