Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2004

 

Άρση απαλλοτριώσεως, εκ μέρους της Διοικήσεως, κηρυχθείσης βάσει του ΝΔ 145/1946. Δυνατότητα αξιοποιήσεως εναπομεινάντων εκτάσεων του Δημοσίου για άλλο σκοπό δημοσίας ωφελείας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2004

Speak Your Mind