Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2008

 

Προϋποθέσεις ανάκλησης οικοδομικών αδειών.

 

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2008

Speak Your Mind