Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010

 

Ανέγερση ΙΚΤΕΟ – Έκδοση οικοδομικής άδειας – Έννοια «γηπέδου» κατ άρθρο 2 παρ.12 του ΓΟΚ και 36 του Ν 2963/2001.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010

Speak Your Mind