Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2012

 

Απόδοση συμπληρωματικής αποζημίωσης λόγω άρσης τεκμηρίου ωφέλειας, στην αναγνωρισθείσα δικαιούχο της αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, η οποία ωστόσο δεν ήταν διάδικος στη δίκη με την οποία κρίθηκε ότι το απαλλοτριωθέν ακίνητο δεν βαρύνεται με αυταποζημίωση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 184-2012

 

 

Speak Your Mind