Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010

 

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Δυνατότητα πραγματοποίησης ΜΣΔ. Δυνατότητα έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010

Speak Your Mind