Γνωμοδότηση ΝΣΚ 197-2013

 

nskΑνταλλάξιμα ακίνητα – Εφαρμογή αναλογική ή μη της νομοθεσίας για το δικαίωμα επιφάνειας στα δημόσια κτήματα. Στα ανταλλάξιμα ακίνητα δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011, με τις οποίες συστήνεται το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας στα δημόσια κτήματα, γιατί με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από τη νομοθεσία περί ανταλλαξίμων ακινήτων, η οποία είναι ειδική για τα ακίνητα αυτά. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 197-2013

Speak Your Mind