Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006

 

Μετατροπή υφιστάμενου λιμενικού έργου σε ξενοδοχειακό λιμένα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006

Speak Your Mind