Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006

 

Λιμένες. Χερσαία ζώνη. Δυνατότητα αποχαρακτηρισμού τμήματος χερσαίας ζώνης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006

Speak Your Mind