Γνωμοδότηση ΝΣΚ 208-2001

 

Αnskκίνητα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επίταξη. Κτηματογράφηση. Η επιτροπή προεκτίμησης ζημιών λόγω επίταξης προεκτιμά την ζημία που προκαλείται από την στέρηση της χρήσης των επιταχθέντων ακινήτων ή από την καταστροφή των επικειμένων. Ο κτηματογράφος μηχανικός που διενεργεί την κτηματογράφηση κατ άρθρο 24 ΝΔ 797/71, πρέπει να αναγράφει στα στοιχεία της κτηματογράφησης τόσο τα επικείμενα που αναφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία κήρυξης της απαλλοτρίωσης όσο και αυτά που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής της επίταξης, έστω και αν δεν διαπιστώνεται από αυτόν η ύπαρξή τους λόγω της έναρξης των εργασιών εκτέλεσης του έργου.

Γνωμ. ΝΣΚ 208-2001

Speak Your Mind