Γνωμοδότηση ΝΣΚ 21-2012

 

nskΕπιβολή ή μη ποινικών και διοικητικών κυρώσεων κατ’ άρθρο 29 (παρ. 1) του Ν. 2971/2001 για αυθαίρετη μεταβολή αιγιαλού, παραλίας, θάλασας κ.λπ. σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, των οποίων οι άδειες λειτουργίας έχουν λήξει.

Oι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (λιμενικά πρόστιμα), που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) σε βάρος αυτών που επιφέρουν αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα κ.λπ., επιβάλλονται με βάση την ως άνω διάταξη σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που εξακολουθούν να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, των οποίων οι άδειες λειτουργίας έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί, ακόμη και αν τα πρόσωπα αυτά κατά τον χρόνο κατασκευής-τοποθέτησης των μονάδων στο κοινόχρηστο πράγμα διέθεταν τις προς τούτο απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες. (ομοφ.)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 21-2012

Speak Your Mind