Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216-2008

 

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης προς έγκριση της διάθεσης μέσων από τρίτους, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός δασών, δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων και εντός αιγιαλού και ζώνης παραλίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216-2008

Speak Your Mind