Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010

 

Έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της παραχωρηθείσης ζώνης λιμένα από τον «Ο.Λ.Π. ΑΕ» προς την Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ).

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010

Speak Your Mind