Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010

 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση – Mη συντέλεση – Αυτοδίκαιη άρση κατόπιν δικαστικής απόφασης – Δυνατότητα τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου – Υποχρέωση ή μη για αντιστάθμισμα κοινοχρήστων χώρων – Εισφορά γης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010

Speak Your Mind