Γνωμοδότηση ΝΣΚ 254-2008

 

Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για επαγγελματική χρήση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 254-2008

Speak Your Mind