Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007

 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007

Speak Your Mind