Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006

 

Διαδικασία επιστροφής αποζημιώσεως σε περίπτωση ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006

Speak Your Mind