Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006

 

Ένταξη ή μη στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, με τη διαδικασία του επανακαθορισμού, της ιδιωτικής μαρίνας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006

Speak Your Mind