Γνωμοδότηση ΝΣΚ 30-2011

 

Δημόσια έργα εθνικής σημασίας – Διάθεση στον παραχωρησιούχο χωρίς αντάλλαγμα πρόσθετων χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο για την εγκατάσταση λατομείων – Σύναψη ή μη σχετικής σύμβασης – Καταβολή ή μη ειδικού τέλους Ν 1428/1984.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 30-2011

Speak Your Mind