Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006

 

Αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων της ενιαίας κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας που εσφαλμένα περιελήφθησαν στα τεμάχια της οριστικής διανομής του αγροκτήματος «Κολύμπια Ρόδου», η οποία (διανομή) κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/1962 Π.Υ.Σ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006

Speak Your Mind