Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005

 

nskΕπανακαθορισμός αιγιαλού – Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005

 

Speak Your Mind