Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005

 

nskΠαραχώρηση κατά κυριότητα δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005

Speak Your Mind