Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006

 

Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006

Speak Your Mind