Γνωμοδότηση ΝΣΚ 33-2005

 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος – Αρμοδιότητες. Οικοδομική άδεια – Προθεσμία συμπλήρωσης φακέλου – Αναστολή αυτής.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 33-2005

Speak Your Mind