Γνωμοδότηση ΝΣΚ 331-2011

 

 

Έκδοση ή μη οικοδομικών αδειών σε εκτάσεις χορτολιβαδικές ή βραχώδεις και πετρώδεις κατ’ άρθρ. 3 Ν 998/1979 και ειδικότερα σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου κατ’ άρθρ. 62 Ν 998/1979 – Παρεμπίπτοντα ζητήματα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 331-2011

Speak Your Mind