Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010

 

Αρμοδιότητα επιβολής προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές στη χερσαία ζώνη λιμένα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010

Speak Your Mind